Въпроси, задавани често

Често задавани въпроси за MultiNet картата

Как да си купя MultiNet карта?

Своята годишна multinet карта можете да закупитe по един от следните начини:

 • директно от нашите дилъри (при организираните от фирмата маркетингови и рекламни кампании и акции);
 • след заявка, направена от формуляра на страницата за контакти или страницата за MultiNet карта (доставката на картата е за сметка на клиента);
Вече имам карта. Как да я регистрирам?
 • В полето "MULTINET ЗОНА" на сайта www.bgbileti.com се въвежда номерът на картата и се натиска бутонът "регистриране на сметка";
 • Ако номерът на картата е въведен коректно, на потребителя се предоставя достъп до панела за регистриране;
 • Въвежда се необходимата за регистрацията информация:
  • системата автоматично е попълнила полето "MULTINET КОД:" с номера на картата (ако полето е празно, в него се въвежда пълният номер на картата);
  • избира се парола, която се въвежда два пъти (паролата трябва е с дължина поне 6 знака, като може да съдържа цифри и латински букви);
  • Необходимо е да се познават "Общите условия за използване на системата" и съгласие с всички точки от тях. Общите условия могат да бъдат прочетени чрез натискане върху "Съгласен съм с общите условия";
  • След изчитане и съгласие с "Общите условия" се поставя отметка, която след това се счита за разбиране, съгласие и приемането им.
 • След попълване на всички полета и съгласие с Общите условия, се натиска бутонът "Регистриране";
 • В случай, че всички стъпки, описани по-горе, са изпълнени, регистрацията приключва успешно и системата предоставя достъп до началната страница на multinet картовата сметка.
Как се зарежда сметката към картата?
 • В полето “MULTINET ЗОНА” се въвежда пълният 18-цифрен номер на картата, чиято сметка ще бъде зареждана и се натиска "Зареждане на сметка";
 • Предоставя се достъп до панела за влизане в разплащателната система;
 • Полето "MULTINET КОД" вече съдържа номера на картата (ако полето не е попълнено, въвежда се пълният 18-цифрен номер на картата);
 • В полето "Парола" се въвежда избраната при регистрацията парола;
 • След въвеждане на номера на картата и паролата се натиска бутонът "влизане";
 • Предоставя се достъп до multinet картовата сметка;
 • От менюто в дясно се избира "Зареждане... (чрез платежното средство, което ще бъде използвано)" и се следват инструкциите на страницата;
  • В случай, че не бъде заредена multinet картовата сметка с наличност, ще бъде възможно само да се резервират билети.
  • В случай, че бъде заредена успешно multinet картовата сметка, ще бъде възможно да се закупуват билети.
Валидността на картата ми изтича. Как да я подновя?

Отваря се страницата с информация за multinet карта;

Попълва се формуляра в дясната част на страницата;

Поставя се отметка на 'желая да поръчам multinet карта';

Поставя се отметка на 'вече имам карта';

В полето за писане се попълва пълния 18-цифрен номер на картата с изтичащ срок на валидност;

Попълва се формулярът с всички необходими за доставката данни;

След обработване на заявката, оператор на bgbileti.com се свързва на посочените телефони за уточняване на подробности и едва тогава заявката за преиздаване на карта се счита за валидна. След като новата карта бъде издадена, се доставя с куриер с наложен платеж на посочения в заявката адрес;

Забележка: Новоиздадената карта не се регистрира в системата! За вход се използва новият номер и паролата на старата карта.

Забравих си паролата за сметката.
При забравена парола, можете да поискате смяна с нова като се свържете с нас на телефоните, посочени на страницата за контакти.
Блокирах си картата.
От съображения за сигурност, системата блокира картовите сметки след няколко неуспешни опита за влизане. За да бъде отблокирана сметката, необходимо е да се свържете с нас. Нашите телефони са посочени на страницата за Контакти.

Често задавани въпроси за ползването на сайта и системата

Как се резервира билет?

За резервиране на място с помощта на multinet карта е необходимо да са спазени следните условия:

 1. Всеки потребител се идентифицира пред системата чрез въвеждане на уникалния 18-цифрен номер на своята multinet карта в полето МУЛТИНЕТ КОД. Натиска се бутон "влизане";
 2. В полето МУЛТИНЕТ КОД (на мястото на кутията за номер на карта) системата изписва идентификационния номер и наличността по сметаката към момента;
 3. Използва се пълната интерактивност на сайта за избор на конкретно събитие;
 4. Избира се "резервиране";
 5. Ако все още не е изпълнена т.1, системата изисква от потребителя да въведе своя мултинет код;
 6. Отваря се интерактивна скица с местата за събитието;
 7. Полето "Вече закупени или резервирани билети с тази карта" (по подразбиране е скрито, отваря се с щракване върху заглавието) съдържа информация за закупени или резервирани в предишни операции билети;
 8. Полето "Легенда" съдържа помощна информация за оцветяванията на скиците. Забележка: На скиците не могат да се манипулират местата, които вече са били продадени - оцветени в червен или розов цвят; те са вече заети и НЕ МОГАТ да бъдат обработвани отново;
 9. Избраните свободни места (оцветени на скицата в зелено) се маркират с щраквания на мишката директно върху скицата. Всяко от тях се маркира поотделно, като системата го оцветява в бяло. В случай на желание за отказ от някое от маркираните в бяло места, следва да се щракне отново върху него и то ще се освободи, възстановявайки първоначалния си цвят;
 10. След приключване на маркирането на места, се натиска бутона "резервиране" под скицата;
 11. Отваря се нова страница, която потвърждава направената резервация;
 12. Резервираните места се пазят за период от 24 часа и следва да бъдат закупени от касата на съответния обект (необходимо е представяне на multinet картата) или през сайта;
 13. Ако резервираните билети не бъдат закупени до изтичането на 24 часа, системата анулира заявката;
 14. Системата зарежда началната страница на www.bgbileti.com.
Как се купува билет с MultiNet карта?

За закупуване на билет с помощта на multinet карта е необходимо да са спазени следните условия:

 1. Всеки потребител се идентифицира пред системата чрез въвеждане на уникалния 18-цифрен номер на своята multinet карта в полето МУЛТИНЕТ ЗОНА. Натиска се бутон "влизане";
 2. В полето МУЛТИНЕТ КОД (на мястото на кутията за номер на карта) системата изписва идентификационния номер и наличността по сметаката към момента;
 3. Използва се интерактивността на сайта за избор на събитие;
 4. На избраното събитие се избира възможността "купи билет";
 5. Ако все още не е изпълнена т.1, системата изисква от потребителя да въведе своя мултинет код;
 6. Отваря се интерактивна скица с местата за събитието;
 7. Полето "Вече закупени или резервирани билети с тази карта" (по подразбиране е скрито, отваря се с щракване върху заглавието) съдържа информация за закупени или резервирани в предишни операции билети;
 8. Полето "Легенда" съдържа помощна информация за оцветяванията на скиците. Забележка: На скиците не могат да се манипулират местата, които вече са били продадени - оцветени в червен или розов цвят; те са вече заети и НЕ МОГАТ да бъдат обработвани отново.;
 9. Избраните свободни или вече резервирани (от тази карта) места (оцветени на скицата в зелено или в жълто) се маркират с кликвания на мишката директно върху скицата. Всяко от тях се маркира поотделно, като системата го оцветява в бяло. В случай на желание за отказ от някое от маркираните в бяло места, следва да се кликне отново върху него и то ще се освободи, възстановявайки първоначалния си цвят;
 10. След приключване на маркирането на места, се натиска бутона "Закупуване" под скицата;
 11. Следват се указанията на системата (от т.12 до т.23), за да бъде извършено плащането коректно и докрай;
 12. Предоставя се достъп до разплащателната система;
 13. В полето "MULTINET CARD №" системата автоматично е попълнила номера на картата. Това поле не може да бъде редактирано.;
 14. В полето "Парола" се въвежда паролата, избрана при регистрацията на multinet картата;
 15. Необходимо е да се разбират и познават "Общите Условия и правила за използване на системата МУЛТИНЕТ"; съгласието с тях се указва чрез поставяне на отметка в полето;
 16. Натиска се бутона "Плащане";
 17. Отваря се обяснителен прозорец с бутони "Проверка на плащането" и "КРАЙ";
 18. При натискане на бутона "Проверка на плащането", системата зарежда страницата "История на Плащанията", където е възможна проверка; изършената операция би следвало да получи статут "Платено";
 19. При натискане на бутона "КРАЙ", системата зарежда началната страница на www.bgbileti.com;
 20. При натискане на бутона "Плащане", сумата се приспада от картовата сметка. Забележка: закупените билети могат да бъдат получени в удобно време на касата на съответната институция, за чието събитие са закупени билетите като лично се представи multinet картата. ;
 21. В случай, че не са изпълнени стъпките от т.11 до т.17, сумата в сметката не се променя, а започнатата покупка се прекратява, като системата автоматично анулира заявката;
 22. В “История на Плащанията” операцията получава статут "Изтекъл срок за плащане";
 23. За повишаване сигурността и избягване на нежелан достъп до картовата сметка, винаги след приключване на работа в тази част на системата, е препоръчително да се натиска "излизане";
 24. Системата зарежда началната страница на www.bgbileti.com.
Как се купува билет без MultiNet карта?
Стъпките за закупуване на билети без MultiNet карта са подробно описани на страницата "електронен билет".
Как се поръчва билет?
Стъпките за поръчка на билети са подробно описани в страницата "поръчка на билети".
Как да си купя билетите, които резервирах?

На билетна каса

Закупуването на резервирани билети онлайн на каса не се различава от стандартната процедура по купуване на билети - предоставя се MultiNet картата на билетния касиер и той издава билетите за вход. Заплаща се стойността на билетите на касиера (в някои извънстолични обекти има допълнителна отстъпка при обслужване на каса. Подробна информация можете да видите на страницата за отстъпки).

Онлайн

Резервираните билети могат да бъдат закупени и онлайн докато трае резервацията им. Избира се събитието, за което са резервирани места и се натиска препратката "купи билет". Резервираните места на скицата са оцветени в жълт цвят. Маркират се с щракване върху тях (подобно на избора им при резервиране) и се натиска бутонът "купуване". Страницата се презарежда и на новата страница се изисква паролата на сметката, за да може да бъде потвърдено плащането на места от сумата по картовата сметка. Въвежда се паролата и се натиска "продължаване". Страницата се презарежда отново и показва статутът на действието - ако плащането е приключило коректно, системата извежда номер на транзакция и съобщение за успешното й приключване.

Как да си получа билетите, които купих?

Електронен билет

Издадените и отпечатани електронни билети се представят на билетна каса преди започване на събитието, за да бъдат заменени с платените онлайн билети за вход.

Билет, платен с MultiNet карта

Преди започване на събитието, MultiNet картата се представя на билетната каса на обекта, за който са платени билетите. Билетният касиер издава платените преди това с картата билети за вход.
Как да разбера дали има още билети за събитието, което искам да посетя?
Ако за събитието все още има препратките "купи билет", "резервирай" (и евентуално - "поръчай билети"), означава че все още има свободни места. В противен случай на тяхно място се изписва "продадено".
Как да се свържа с билетна каса на някой театър?
Всеки обект, за който се предлагат билети чрез системата, има направена страница с информация за него. Най-лесно до стази страница се стига през синьото каре - избира се града и се щраква върху името на обекта. На новозаредената страница е посочен телефонът на билетна каса.

Забележка: Всички телефони, посочени на страницата за контакти, са на bgbileti.com
 
Предстоящите най-скоро събития
05-02-2023 12:30 АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D Благоевград
05-02-2023 16:00 ВАСИЛ Благоевград
05-02-2023 18:00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИСИЯ КИТАЙ Благоевград
05-02-2023 20:15 ТВЪРДО ПРИЗЕМЯВАНЕ Благоевград
05-02-2023 22:15 ПОЧУКВАНЕТО Благоевград
06-02-2023 14:00 ОПЕРАЦИЯ ФОРЧЪН: ТРОЯНСКИ КОН Благоевград
06-02-2023 16:15 ШЕКСПИР КАТО УЛИЧНО КУЧЕ Благоевград
06-02-2023 18:15 БАНШИТЕ ОТ ИНИШЕРИН Благоевград
06-02-2023 19:00 АМАДЕУС Варна
06-02-2023 20:30 ВАВИЛОН Благоевград
Можете да прегледате всички налични събития като изберете културен институт